Regels bemiddeling van arbeidsmigranten verscherpt

De ABU heeft haar regels bij bemiddeling van arbeidsmigranten verscherpt. Het gaat om de zorg- en informatieplicht voor bemiddelaars en recruitmentbureaus waarmee zij samenwerken. De regels zijn verplicht vanaf 1 februari 2021 voor ABU-leden en recruiters die werken voor ABU-leden. De nieuwe regels zijn opgenomen in de Fair Employment Code en de Fair Recruitment Charter (zie onderaan het artikel de link naar de nieuwe regels). De nieuwe regels moeten zorgen voor meer zekerheid voor arbeidsmigranten, een hogere kwaliteit van dienstverlening van ABU-leden, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de uitzendbranche. De ABU wil transparantie en eerlijkheid waarborgen, dat zijn ook de kernwaarden waar BackOfficer voor staat!

Waarom deze nieuwe regels?
Een kwart van alle uitzendkrachten is een arbeidsmigrant. Ruim 370.000 arbeidsmigranten leveren een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen volgens ABU-directeur Jurriën Koops. Vanwege de krimpende beroepsbevolking is arbeidsmigratie noodzakelijk. Daarom is het heel belangrijk om arbeidsmigranten een veilige plek te bieden om te wonen en te werken. De ABU wil dat met de nieuwe regels nog beter waarmaken. De ABU geeft dan ook aan dat zij afscheid zullen nemen van leden die de nieuwe regels niet naleven.

Om wat voor regels gaat het?
Allereerst is er de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten. De code richt zich op werk, huisvesting, registratie en veilig en gezond werken. De code biedt boven op wet- en regelgeving en de CAO voor Uitzendkrachten extra zekerheden voor arbeidsmigranten. Onder andere de volgende regels worden genoemd in de code:
• A1 verloning en contracting wordt afgewezen.
• Leden en hun recruitmentbureaus moeten zorgen voor een transparant recruitmentproces (uitgewerkt in de Fair Recruitment Charter, zie hieronder)
• De uitzendovereenkomst en bijbehorende stukken worden in het Nederlands maar ook in de taal van de arbeidsmigrant beschikbaar gesteld.
• De keuze voor huisvesting ligt bij de arbeidsmigrant, de arbeidsmigrant wordt uitgebreid voorgelicht over de huisvestingsopties.
• Verrekenen van boetes mag alleen bij justitiële en bestuurlijke boetes.
• Er is een klachtenloket waar arbeidsmigranten zich kunnen melden en gebruik kunnen maken van een klachtenprocedure van de ABU.

De regels van de ABU-Fair Recruitment Charter zijn gericht op een transparant en eerlijk recruitment proces voor arbeidsmigranten. Het charter is gebaseerd op de Fair Recruitment Code van de International Labour Organization (ILO). In het charter is bijvoorbeeld opgenomen dat recruitment fees en related costst verboden zijn, dat de werkzoekende transparant, efficiënt en begrijpelijk wordt geïnformeerd in de eigen landstaal en voor welke onderwerpen er een schriftelijke of digitale voorlichtingsplicht geldt. De voorlichtingsplicht geldt bijvoorbeeld voor het brutoloon en het aantal uren dat minimaal wordt gewerkt, de ziektekostenverzekering en andere rechten en plichten die komen kijken bij wonen en werken in Nederland.

In de volgende link kan je de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten en de ABU-Fair Recruitment Charter zelf raadplegen.
https://www.abu.nl/app/uploads/2021/01/ABU-Fair-Employment-Code-en-charter.pdf

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’