Een demissionair kabinet – Wat nu?

Het kabinet is op 7 juli 2023 gevallen. Dit betekent dat het kabinet moet stoppen voordat de vierjarige ambtsperiode voorbij is. De kabinetsleden gaan demissionair door. Dit houdt in dat het demissionair het lopend beleid voortzet. Het kabinet mag geen nieuw beleid uitvoeren. Ook beleid met al te veel grote financiële gevolgen mag niet worden ingevoerd.

 

Daarbij komt dat de Tweede Kamer kan beslissen bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Controversieel verklaren betekent dat de wetsvoorstellen niet worden behandeld totdat er een nieuw kabinet is. Op 12 september zal de Tweede Kamer stemmen over welke onderwerpen wel of niet controversieel worden verklaard.

 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Dit kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Het kabinet is op het moment met een groot aantal thema’s bezig die raken aan de arbeidsmarkt en de uitzendbranche. Zo is er het plan om de certificeringsplicht in te voeren. Ook werkt Minister van Gennip aan regelgeving die moet verduidelijken wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.

 

Verder is er net na de val van het kabinet een wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd voor de hervorming van de arbeidsmarkt waarmee verschillen tussen vast en flex kleiner worden. Het wetsvoorstel ‘Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’ regelt dat oproepcontracten verdwijnen, net als de tussenpoos in de ketenbepaling. Ook worden de fases van uitzendcontracten korter. Fase A gaat van 78 weken naar 52 weken en fase B gaat van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 3 jaar. Deze laatste wijziging staat overigens al in de CAO voor Uitzendkrachten.

 

Deze wetsvoorstellen zullen waarschijnlijk veel vertraging oplopen en de vraag is of dat wenselijk is. De wetsvoorstellen kunnen in dat geval pas behandeld worden door een nieuw kabinet. Begin september weten we meer. Minister van Gennip heeft op LinkedIn in ieder geval laten weten ook ‘als demissionair minister samen met werkgevers en werknemers zich vol te blijven inzetten om de grote kwesties aan te pakken’.

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’