Certificeringsplicht uitzendbureau’s tóch vertraagd

De verplichte certificering van uitzendbureaus zal naar verwachting niet meer per januari 2025 ingaan. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) komt na de zomer pas met een aangepast wetsvoorstel voor de verplichte certificering van uitzenders. Dat de wet hierdoor vertraging oploopt is zeker. Dit geeft zowel uitzendbureaus als het kabinet meer ruimte om goede voorbereidingen te treffen. “Het plan moet 100% waterdicht zijn” geeft van Gennip aan.

 

Waarom een verplichte certificering voor uitzendbureaus?

Het kabinet is al een tijd bezig met het verplichte certificeringstelsel voor uitzenders. De grootste reden hiervoor is om misstanden te voorkomen. Het doel van de certificering is dat uitzendondernemingen hun werknemers eerlijk behandelt, onder goede werk- en woonomstandigheden. Het zou vooral de kwetsbare groep van arbeidsmigranten moeten beschermen. Door de verplichte certificering vallen malafide uitzendbureaus weg, omdat ze de regels op deze manier niet meer kunnen omzeilen.

 

Kritiek op het certificeringsstelsel

Van begin af aan zijn er vanuit verschillende partijen kritiek of twijfel over het voorstel. Afgelopen woensdag is een debat Arbeidsmigratie geweest van de vaste Kamercommissie SZW. Hierin is besproken wat van Gennip gaat doen met de kritiek vanuit de Raad van State en andere bureaus die onder de Waadi vallen. Verder zijn er twijfels over de inspectiecapaciteit.

Flinke kritiek door de Raad van State 

De Raad van State had forse kritiek op het huidige plan. Ze geven aan dat er een ‘integrale aanpak’ moet zijn om misstanden te bestrijden. De eisen rondom huisvesting zouden niet alleen voor uitzenders en detacheerders moeten zijn, deze zouden ook van toepassing moeten zijn op alle werkgevers.

Verder twijfelt de raad over de inspectiecapaciteit. In het voorstel van Van Gennip krijgen private inspectie-instellingen een belangrijke rol, maar de Raad van State twijfelt of dit voor genoeg capaciteit zorgt. Ze geven het advies een eenvoudiger stelsel te kiezen, waarin de overheid de grootste rol heeft.

 

Vertraging voor het certificeringsstelsel 

Van Gennip geeft aan de kritiek van de Raad van State erg serieus te nemen. Hierdoor zal de planning ongetwijfeld uitlopen. Voorheen stond de invoering op 1 januari 2025 gepland, maar dat is nu niet meer realistisch. De minister komt na het zomerreces terug met een aangepast wetsvoorstel. Veel partijen hebben vragen over de voortgang.

Zo vroeg Kati Piri (PvdA) zich af wat het tijdspad is en wat de minister doet om arbeidsmigranten in te tussentijd te helpen.

Suzanne Kröger van Groenlinks wil duidelijkheid over de vorm van het plan. De Raad van State gaf aan dat het plan versimpeld kan worden, door een vergunningsplicht in te stellen. Verder wil ze weten waarom de keuze wordt gemaakt om het privaat te controleren, als dit qua capaciteit niet haalbaar is “waarom zouden we deze verplichting niet publiekelijk controleren?”

Tuhan Kuzu van Denk sluit zich aan bij deze vragen. Aanvullend vraagt hij de minister om een extra bepaling op te nemen in de certificering om discriminatie te voorkomen.

Bart van Kent van de SP vraagt zich ook af of er in de tussentijd alvast voorbereidingen getroffen kunnen worden. “Zijn er geen dingen die we binnen een paar maanden kunnen doen om malafide bureaus uit de markt te duwen?” Hij draagt het idee aan om bijvoorbeeld hoge boetes op te leggen bij overtreding van de Waadi.

 

Na de zomer pas reactie

De minister belooft na het zomerreces een helder overzicht van de aanpassingen van het wetsvoorstel. Dit betekent dat er een vertraging is van minstens twee maanden. Oorspronkelijk zou het wetsvoorstel namelijk vóór het zomerreces gepresenteerd worden.

Na de aanpassingen moet het voorstel weer langs het kabinet, “en dat halen we niet voor de zomer” geeft Van Gennip aan, “bovendien moet de wet 100% waterdicht zijn om malafide partijen te kunnen weren.”

De minister geeft aan het standpunt van Tuhan Kuzu ook interessant te vinden. Het idee neemt ze mee in haar onderzoek naar verdere verbetering van het certificeringsstelsel. Verder neemt ze ook de verhouding tussen private en publieke uitvoering mee.

 

In de tussentijd al actie

Van Gennip belooft te onderzoeken wat er in de tussentijd gedaan kan worden om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Hierbij benadrukt ze dat de capaciteit van de arbeidsinspectie al is opgehoogd. In de tussentijd zorgen ze voor meer controles op de huidige regels. Ze wil ook de boete voor het niet naleven van de Waadi verhogen, zoals de SP voorstelt. Hier gaat de minister nog onderzoek naar doen.

 

Het kán eenvoudiger

Werkgevers denken net als de Raad van State dat het plan eenvoudiger kan. Ze roepen op tot eenvoudige regeling, maar wel betere handhaving. De directeur van de ABU, Jurriën Koops geeft aan geen gebrek te hebben aan regels, maar vooral aan de handhaving van deze regels. Volgens hem zijn de meeste uitzendbureaus bonafide en die wil hij niet in de we zitten.

“Er is ook een deel waar het echt niet deugt. Dat probleem is hardnekkig. Daar past wat ons betreft het certificaat bij met regels die echt iets doen tegen de malafide praktijken. Maar bouw het niet verder uit. Investeer in handhaving, niet alleen via de inspectie maar ook via accountants.”

 

De adviseur internationale arbeidsmobiliteit van AWVN, Ruud Baakman geeft ook een aanzet voor een eenvoudiger systeem. Hij laat weten dat er voldoende wetten en regels zijn om illegale praktijken te voorkomen. Hij stelt voor een ‘privaatrechtelijke drietrapsraket’ voor. Deze moet bestaan uit een SNA-certificering, PayOK-certificering en een certificaat voor goede huisvesting. Op die manier kan de overheid zich concentreren op de handhaving bij uitzenders die deze certificeringen niet heeft.

 

BackOfficer tot je dienst!

Dat de plannen worden uitgesteld, wil niet zegen dat uitzenders zich niet kunnen voorbereiden. Bij BackOfficer zijn alle uitzenders in bezit van de juiste certificaten. Hiermee zijn onze uitzenders optimaal voorbereid op de toekomst!

Heb je vragen over dit bericht of benieuwd naar wat we voor jouw uitzendonderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op, of plan een oriënterend adviesgesprek in!

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’