Onderhandelings-resultaat cao voor uitzendkrachten per 2023!

De cao voor uitzendkrachten is verlopen per 2 januari 2023. In de tussentijd hebben de ABU, de NBBU en de vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao. Op 19 december 2022 zijn de ABU, de NBBU, de FVN, de CNV Vakmensen en de Unie tot een onderhandelingsresultaat gekomen. In het onderhandelingsresultaat staan de belangrijkste wijzigingen voor de nieuwe cao. De belangrijkste wijzigingen lopen we even na. Via de link onderaan het artikel kan je het onderhandelingsresultaat helemaal lezen.

De nieuwe cao gaat gelden van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024, als de leden van de partijen akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat. De leden van de ABU hebben al ingestemd. De cao-partijen willen in de toekomst tot een volledige implementatie van SER-MLT-advies. In ons blog ‘Hervorming arbeidsmarkt – ABU positief!’ kun je nalezen wat het advies inhoudt. Een belangrijk punt is gelijkwaardigheid van uitzendkrachten en meer zekerheid.

 

Werkervaring

In de nieuwe cao wordt er rekening gehouden met de relevante werkervaring van de uitzendkracht. In overleg wordt er gekeken naar welke trede en schaal bij de voor de functie relevante werkervaring van de uitzendkracht past. Bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever of bij een opdrachtgever die dezelfde cao hanteert met nagenoeg dezelfde functie moet minimaal de laatste inschaling. Relevant bij de werkervaring is de opleiding, werkervaring en competenties van de uitzendkracht. De uitzendonderneming is verplicht om uitleg te geven over de inschaling op verzoek van de uitzendkracht.

 

Gelijkwaardigheid

Periodieken worden toegekend op dezelfde manier als bij de opdrachtgever. Als dit afhankelijk is van een beoordeling dan krijgt de uitzendkracht altijd een periodieke verhoging tenzij de uitzendonderneming kan aantonen dat de uitzendkracht een negatieve beoordeling heeft gekregen. Als er geen of geen tijdige beoordeling heeft plaatsgevonden, dan krijgt de uitzendkracht een gemiddelde periodieke verhoging.

De inlenersbeloning wordt daarnaast uitgebreid. Uitzendkrachten krijgen recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook van toepassing zijn op medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

 

Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2023 geldt dat als de uitzendonderneming de transitievergoeding niet toekent, de uitzendkracht nog 12 maanden de tijd heeft om beroep te doen op de transitievergoeding. Dit was voorheen 3 maanden.

 

Bescherming bij ziekte

Vanwege onduidelijkheid over het uitzendbeding en de arbeidsongeschiktheid in de branche en de lopende zaak bij de Hoge Raad daarover hebben partijen de regels over arbeidsongeschiktheid aangepast. Wil je meer weten over de zaak die nog bij de Hoge Raad loopt, lees dan ons blog ‘Uitzendbeding bij ziekte’. In de nieuwe cao geldt vanaf 1 juli 2023 dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer eindigt bij ziekte. Als je ziek wordt, dan krijgt de uitzendkracht recht op twee jaar aanvulling op het loon. In het eerste jaar tot 90% en in het tweede jaar tot 80%. De uitzendkracht betaalt een premie van 0,3% of 0,7% daarvoor.

Wil je het complete onderhandelingsresultaat lezen? Bekijk dan het blog van de ABU.

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’