Verlaging WW/AWf-premie – in jouw voordeel!

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de WW/AWf-premie wordt verlaagd. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffingen doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus wordt genoten. De verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%.

De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

Normaal gesproken bepaalt de overheid aan het eind van het jaar de hoogte van de WW/AWf-premie. Nu is er dus sprake van een tussentijdse verlaging. Dit is een forse daling van 2,36%. Dat scheelt enorm in de kosten, en dus ook voor jou! Lagere verloningskosten betekent voor jou meer voordeel! Zo krijg je bij BackOfficer dit voordeel meteen terug in je wekelijkse marge. Wel zo eerlijk.

Even een opfrisser, wat is de WW/AWf-premie ook alweer?

AWf staat voor Algemeen Werkloosheidsfonds, dit is een werknemersverzekering. Als een werknemer werkloos raakt, wordt uit het Algemeen Werkloosheidsfonds de WW-uitkering betaald. Als werkgever betaal je daar premie voor. Deze premie bestaat sinds de WAB uit een laag en een hoog percentage. Het verschil tussen de premies is altijd 5%. Je betaalt het lage percentage voor een werknemer met een vast contract en het hoge percentage voor een werknemer met een flexibel contract. Met een vast contract wordt bedoeld, een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst. Vanwege de kosten zou het aantrekkelijker moeten zijn om een werknemer een vast contract te geven.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’