Kabinet mag verder met wetgeving voor de arbeidsmarkt!

In juli van dit jaar is het kabinet gevallen. Het was toen nog onduidelijk of dit gevolgen zou hebben voor lopende wetsvoorstellen. Als een wetsvoorstel als ‘controversieel’ zou worden aangemerkt, moest het wachten op behandeling door het volgende kabinet. Als een wetsvoorstel echter niet als omstreden wordt beschouwd, dan kan het huidige kabinet er gewoon mee doorgaan.

 

Het goede nieuws is dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week te horen heeft gekregen dat geen van hun onderwerpen als controversieel is bestempeld! Dit betekent dat het kabinet nu groen licht heeft om door te gaan met het ontwikkelen van nieuwe wetten voor de arbeidsmarkt. Ook mag het kabinet verder met de voorbereiding van wetgeving zoals de implementatie van het SER-advies en de verplichte certificering voor uitzendbureaus.

Bij de indiening van nieuwe wetsvoorstellen moet er alleen telkens opnieuw worden beoordeeld of ze ‘controversieel’ zijn of niet.

 

Het kabinet heeft een aantal wetsvoorstellen die nog in behandeling zijn en een aantal onderwerpen die nog moeten worden uitgewerkt. Met onderstaande onderwerpen kan het huidige kabinet dus aan de slag! Wat staat er nog op de planning?

  • Certificeringsplicht uitzendbureaus
  • Nieuw zzp-beleid
  • Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten
  • Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
  • Wetsvoorstel Crisisregeling Personeelsbehoud
  • En nog veel meer!

 

Een heleboel dus! Wij houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn wat betreft bovenstaande onderwerpen en andere nieuwe wet- en regelgeving die belangrijk zijn voor de uitzendbranche en de arbeidsmarkt. Zo ben jij helemaal op de hoogte!

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’