Onderhandelingen nieuwe CAO voor uitzendkrachten zijn begonnen!

De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt af op 31 mei 2021. Vanaf donderdag 9 september 2020 zijn de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten begonnen. De onderhandelingspartijen hopen zo spoedig mogelijk een akkoord te bereiken zodat een nieuw cao kan ingaan op 1 juni 2021. De ABU, de NBBU, de FNV en het CNV hebben zich uitgesproken over wat zij hopen te bereiken in een nieuwe cao.

ABU en NBBU
De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en contractflexibiliteit en invoering van standaarduitzendcontracten zijn een onderdeel van het pakket voorstellen die de werkgevers aan de vakbonden doen.

Jurriën Koops, directeur ABU: ‘Wij willen dat er zaken verbeteren als het gaat om de positie van uitzendkrachten en nemen onze verantwoordelijkheid. De cao heeft bewezen bij uitstek het instrument te zijn om dit gedaan te krijgen.’

Volgens de ABU zijn werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten de afgelopen jaren verbeterd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden volgens de bond meer in lijn gebracht met werkenden in dienst van de opdrachtgever. Volgens de ABU neemt dat niet weg dat een groep uitzendkrachten langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk. Veel inleners zouden er voor kiezen om ook in deze coronatijd structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in te vullen. Dit zou de doorstroommogelijkheden beperken. Risico’s voor flexibiliteit worden volgens de ABU daardoor afgewenteld op hen die flexibel werken. Ook daar wil de ABU de cao op aanpassen.

Jurriën Koops: ‘Tegelijkertijd zien wij een groei van ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Mede mogelijk doordat adequate zzp-wetgeving ontbreekt. ABU en NBBU blijven ervoor kiezen uitzendwerk te verbeteren via de cao. Daarvoor is het essentieel dat er een gelijk speelveld komt voor alle vormen van flexibel werk. Wij erkennen dat er zaken te verbeteren zijn, maar moeten ook zorgen voor continuïteit van de branche. We hebben de politiek nodig voor de aanpak van de andere vormen van flexibel werk.’

Jurriën Koops: ‘Duurzame inzetbaarheid, dus onder andere investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de langere termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verdubbelen.’

Marco Bastian, directeur NBBU: ‘De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. We zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzame inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds verder versterkt.’

De werkgevers stellen dan ook voor om de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken. Ook ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden. Bedoeld om het speelveld binnen de branche meer transparant en gelijk te krijgen. De ABU en de NBBU zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’