Steun vanuit het kabinet

Coronasteun voor banen en economie 
Op 28 augustus heeft het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden opgezet. Het nieuwe pakket volgt de twee eerdere noodpakketten op en loopt tot in 2021. De regelingen gelden vanaf 1 oktober 2020 en zijn gericht op de langere termijn. De drie pijlers van het pakket betreffen: steun, helpen aanpassen en investeren. Hieronder volgt een lijst met coronaregelingen, deze worden beknopt besproken.

Voor meer informatie over onderstaande regelingen en de daarbij horende voorwaarden kunnen bedrijven en werkenden kijken op www.rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel, Ondernemersplein en MKB Nederland. De KVK heeft een Coronaloket opgezet waar je al je corona-gerelateerde vragen kan stellen, voor jou relevante informatie op kan zoeken en gebruik kan maken van handige tools.

NOW 3.0 – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Deze regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021 met 3 tijdvakken van 3 maanden en geldt tot 1 juli 2021. Aanvragen kunnen gedaan worden per half november via het UWV. De tegemoetkoming wordt in stappen afgebouwd zodat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. Er komt daarnaast ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling zijn veranderd en worden uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt.

Tozo 3 – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Deze regeling is tevens verlengd tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kunnen worden gedaan per oktober via de eigen gemeente, de exacte datum is afhankelijk van de betreffende gemeente. De regeling voorziet onder (vernieuwde) voorwaarden in een aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Het kabinet gaat met zicht op de langere termijn vanaf 1 januari 2021 voorzien in extra middelen om zelfstandig ondernemers coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden.

TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten
Deze regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021 in 3 tijdvakken van 3 maanden. Aanvragen kunnen worden gedaan per 1 oktober 2020 via de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Om voor deze regeling in aanmerking te komen dien je te voldoen aan heel wat (vernieuwde) voorwaarden, de RVO en de rijksoverheid hebben hiervoor een aantal tools ontwikkeld die daar inzicht in geven.

BMKB, GO-C EN KKC – Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De BMKB is een regeling voor ondernemers in het MKB waarbij het ministerie van EZK borg staat voor de kredieten aan ondernemers waardoor zij makkelijker geld kunnen lenen. De GO-C is een regeling voor (middel)grote ondernemingen waarbij de overheid garant staat voor middelgrote en grote leningen. KKC is een regeling waarbij de overheid garant staat voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties voor voldoende liquiditeiten blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Voor de kredietregelingen dienen ondernemers zich te melden bij hun kredietverstrekker zoals de bank.

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente van bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’