Opvolgend werkgeverschap, en nu?

Wat is opvolgend werkgeverschap en wanneer is daar sprake van?

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de ene werkgever de andere werkgever opvolgt met werkgeverschap. De werknemer wisselt formeel van werkgever, hij treedt in dienst bij een nieuwe werkgever. De werkgevers worden geacht elkaars opvolger te zijn. Voor de werknemer verandert er eigenlijk niets aan zijn situatie. Er wordt gekeken naar de locatie van de feitelijke uitvoer van de werkzaamheden en naar de inhoud van die werkzaamheden. Als hier niets of bijna niets in verandert is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking van 6 maanden of meer zit.

Op welke manier is er sprake van opvolgend werkgeverschap in onze uitzendbranche? 

Als:

  1. Het uitzendbureau de inlener opvolgt als werkgever; of
  2. De inlener het uitzendbureau opvolgt als werkgever; of
  3. Het ene uitzendbureau het andere uitzendbureau opvolgt als
    werkgever.

Waarmee moet het uitzendbureau rekening houden?  

Als het uitzendbureau een werknemer gaat uitzenden die daarvoor al werkzaam was bij de inlener in (nagenoeg) dezelfde functie, dan moet het uitzendbureau die periode overnemen en inpassen in het fasensysteem van de betreffende uitzend CAO. Het opvolgende uitzendbureau begint te tellen in fase A (indien bijvoorbeeld ABU-CAO). Als de uitzendkracht een volledig andere functie gaat uitoefenen bij de inlener, dan is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap en dan begint de uitzendkracht gewoon in fase A. De uitzendkracht begint ook in fase A als er tussen de arbeidsovereenkomst bij de inlener en de uitzendovereenkomst een onderbreking zat van dertien weken of meer.

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap, en nu?

In de cao voor uitzendkrachten is het opvolgend werkgeverschap uitgewerkt in art. 12. Als een uitzendkracht overgaat naar een andere uitzendonderneming en zijn werk behoudt, behoudt hij ook zijn rechtspositie in het fasensysteem als bedoeld in art. 10 cao voor uitzendkrachten.

Het overnemen van een uitzendkracht van een ander uitzendbureau? 

Tenzij de uitzendkracht verzuimt zijn arbeidsverleden te melden aan de uitzendonderneming zal de uitzendkracht de periode die hij via de vorige uitzendonderneming bij deze inlener heeft gewerkt meenemen en voortzetten bij de nieuwe uitzendonderneming. Als de uitzendkracht bijvoorbeeld vijf weken bij inlener X (nagenoeg) dezelfde arbeid heeft verricht via uitzendbureau A, dan past opvolgend uitzendbureau B de vijf gewerkte weken in in het fasensysteem, beginnend in fase A. Het is hierbij niet van belang dat de uitzendkracht wellicht bij uitzendbureau A al een fase B contract had opgebouwd. Bij opvolgend werkgeverschap is het essentieel welke arbeid de uitzendkracht heeft verricht en niet welke rechtspositie hij heeft opgebouwd bij de vorige uitzendonderneming.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’