Tijdelijkheid en uitzenden – Europees Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie heeft een interessante beslissing genomen op het gebied van uitzenden. Het Hof heeft naar aanleiding van een Duitse zaak antwoord gegeven op een vraag van de Duitse rechter. De Duitse rechter vroeg namelijk of tijdelijkheid een voorwaarde is voor uitzenden. De Duitse rechter wilde weten of een werknemer die al ruim 13 jaar werd uitgeleend aan dezelfde inlener onder de bescherming van de Uitzendrichtlijn viel.

 

Uitzendwerk moet tijdelijk zijn

Het Hof oordeelde dat de werknemer niet onder de bescherming van de Uitzendrichtlijn viel. Volgens het Hof moet het de bedoeling van de werkgever zijn om de werknemer tijdelijk ter beschikking te stellen. Ook moet het uitzendwerk daadwerkelijk tijdelijk zijn. Dat was in dit geval niet zo.

De Uitzendrichtlijn is in Nederland omgezet in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De Uitzendrichtlijn en de Waadi zijn bedoeld om uitzendkrachten te beschermen. In de Waadi is geen limiet gesteld aan de maximale termijn van inlening. Volgens de Waadi kan een werknemer dus permanent worden ingeleend.

 

Waadi in strijd met uitspraak

Deze beslissing kan gevolgen hebben voor uitzendkrachten in Nederland. Als een uitzendkracht voor lange tijd of onbepaalde tijd aan een inlener ter beschikking wordt gesteld, valt hij waarschijnlijk niet meer onder de bescherming die de Waadi biedt.

Het Hof oordeelde dat de Uitzendrichtlijn bedoeld is om te voorkomen dat uitzendwerk een permanent ding wordt voor de uitzendkracht bij dezelfde inlener. Kortom, je zou kunnen stellen dat de Waadi in strijd is met de uitspraak van het Hof. Als nationaal recht in strijd is met Europees recht, moet het nationaal recht worden aangepast. Het is aan de wetgever om de Waadi aan te passen en in overeenstemming te brengen met het Europese recht.

 

BackOfficer. Tot je dienst!

Bij verdere ontwikkelingen rondom dit onderwerp houden we je natuurlijk op de hoogte. Heb je verder nog vragen over dit artikel? Neem dan eenvoudig contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’