Zzp’ers & BackOfficer

Ongeveer 1 op de 10 werkenden in Nederland is zzp’er. Dat zijn meer dan 1,1 miljoen mensen en dat aantal stijgt nog steeds. Het is dus overduidelijk dat zzp’ers belangrijk zijn voor de economie. Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Maar wat is een zzp’er precies? Hoe werkt het met de belastingdienst als je zzp’er bent? Waar moeten opdrachtgevers rekening mee houden? In dit artikel kom je er meer over te weten!

Verschillende benamingen?

Allereerst even wat uitleg over de benamingen. De termen zzp’er, freelancer en zelfstandige worden namelijk vaak door elkaar gebruikt of gehaald. Zzp’ers en freelancers zijn hetzelfde, er is geen verschil in deze benamingen. Wel is er een verschil tussen zelfstandigen en zzp’ers. Zzp’ers zijn zelfstandigen, maar andersom geldt dat niet. Je kunt ook zelfstandige zijn terwijl je geen zzp’er bent. Een zelfstandige kan bijvoorbeeld ook een zelfstandige met personeel zijn.

Zzp in de wet?

Zzp is een term die niet in de wet voorkomt. Een zzp’er is dan ook geen rechtsvorm. De meeste zzp’ers hebben de rechtsvorm eenmanszaak maar ook andere rechtsvormen zijn mogelijk. Een definitie is er dus niet officieel maar wordt vaak als volgt omschreven: een zzp’er is iemand die arbeid verricht voor eigen rekening of risico en geen personeel in dienst heeft. Een zzp’er werkt voor verschillende opdrachtgevers, er is dus geen dienstverband. Je werkt als zelfstandig ondernemer met eigen opdrachten.

Zzp’er en BackOfficer

Als zzp’er ben je je eigen baas. Deze vrijheid is dan ook een van de belangrijkste reden voor werkenden in Nederland om zzp’er te worden. Dit houdt ook in dat je zelf je opdrachtgevers en je opdrachten kiest. Hier kan BackOfficer in bemiddelen, BackOfficer brengt jou als zzp’er in contact met opdrachtgevers en opdrachten. Dat je eigen baas bent betekent ook dat je je eigen administratie moet bijhouden. Hier wordt in de volgende alinea’s verder op in gegaan.

Belasting(dienst) en ondernemers

Omdat zzp’ers zo belangrijk zijn wil de overheid ondernemerschap stimuleren met belastingvoordelen. Als zzp’er heb je recht op allerlei ondernemersaftrekposten zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Om gebruik te kunnen maken van deze ondernemersaftrekposten moet je bij de Belastingdienst wel eerst aangemerkt worden als ondernemer. Dit is namelijk nog niet zo vanzelfsprekend en wordt per geval (opdrachtgever) bekeken. Via de ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst moet je een uitgebreide vragenlijst invullen waaruit blijkt of je ondernemer bent of niet. De Belastingdienst let op dingen zoals, zelfstandigheid, risico dragen en continuïteit van je onderneming.

Als zzp’er heb je met twee soorten belastingen te maken. Allereerst draagt een zzp’er inkomstenbelasting af zodra hij is aangemerkt als ondernemer door de Belastingdienst. Hoe meer winst je maakt, hoe meer belasting je betaalt. Je betaalt de belasting over de winst (omzet – kosten). De inkomstenbelasting betaal je achteraf. Daarnaast draagt een zzp’er omzetbelasting af. Als zzp’er moet je elke 3 maanden aangifte doen voor de btw. Standaard is dit 21%, maar 9% of 0% is soms ook van toepassing.

Opdrachtgevers

Als opdrachtgever moet je op een aantal dingen letten bij het inhuren van een zzp’er. Het is mogelijk om een zzp’er in te huren via BackOfficer, wij bemiddelen daarin en kunnen je daarbij helpen. Een zzp’er is een zelfstandig ondernemer, het is dus van belang dat er geen leiding wordt gegeven aan de zzp’er. Er mag geen gezagsverhouding bestaan tussen de opdrachtgever en de zzp’er. Een zzp’er bepaalt tot op zekere hoogte hoe, wanneer en mogelijk ook door wie de opdracht wordt uitgevoerd. Hier kan je afspraken over vastleggen in een overeenkomst. Als er toch sprake is van een gezagsverhouding of als er geen sprake is van zelfstandigheid dan kan de Belastingdienst oordelen dat er in feite sprake is van een werknemer in loondienst. Dit wil je voorkomen want dan moeten er loonbelasting en sociale premies afgedragen worden! Er is dan ook wel sprake van schijnzelfstandigheid, dit wil de overheid terugdringen.

Voordat een zzp’er aan het werk gaat zijn er een aantal dingen die geregeld moeten zijn:

  • Uittreksel van de KvK als bewijs van de onderneming
  • Kopie aansprakelijkheidsverzekering
  • Ingevulde ondernemerscheck van de Belastingdienst als bewijs van ‘ondernemer’ zijn
  • Ondertekende overeenkomst tussen BackOfficer, de eindklant en de zzp’er
  • Kopie van het ID bewijs

Hier moet je als opdrachtgever van op de hoogte zijn en controleren of dit allemaal in orde is om risico’s en naheffingen te voorkomen!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410. Of bekijk onze pagina met ZZP dienstverlening!

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’