Cao-verhogingen per 1 maart 2023

Cao-verhogingen per 1 maart 2023

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit.

 

Bakkersbedrijf (1496)

3,40% of 3,55%

Groothandel in bloemen en planten (1547)

2%

Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) (316)

1%

M&T Carrosseriebedrijf (822)

3,25%

M&T Goud- en zilvernijverheid (827)

3,25%

M&T Isolatiebedrijf (826)

3,25%

M&T Metaalbewerkingsbedrijf (824)

3,25%

M&T Technisch installatiebedrijf (2297)

3,25%

Slagersbedrijf (748)

3,5%

Tankstations en wasbedrijven (1285)

€90 bruto per maandag

Verpleeg- verzorging en thuiszorg (2948)

3%

Vleessector (26)

3,5%

 

De cao’s Bakkersbedrijf (1496), Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) (316), M&T Carrosseriebedrijf (822), M&T Goud- en zilvernijverheid (827), M&T Isolatiebedrijf (826), M&T Technisch installatiebedrijf (2297), Slagersbedrijf (748), Tankstations en wasbedrijven (1285) en Vleessector (26) zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring betekent? Lees dan ons artikel ‘De CAO en de algemeen verbindend verklaring’ in ons blog.

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’