Dit was Prinsjesdag 2022

Deze week was het weer zo ver: de derde dinsdag van september, oftewel: Prinsjesdag. Het een en ander is de weken voorafgaand aan de troonzitting al gelekt, maar nu weten we eindelijk wat er precies gaat gebeuren. En dat is veel komend jaar. De uitzendbranche is wederom een prooi voor de politiek.

Er zijn veel maatregelen voor mkb’ers. Deze kun je makkelijk terugvinden op het ondernemersplein van KVK. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe die specifiek zijn gericht op flexondernemers.

Minimumloon gaat met 10% omhoog

Dit is één van de maatregelen die vóór Prinsjesdag al was uitgelekt. Dat er een verhoging in het wettelijk minimumloon (WML) kwam, dat was zeker, maar deze is uiteindelijk hoger dan van tevoren verwacht. Er werd voorheen uitgegaan van drie jaarlijkse stijgingen die samen een stijging van 7,5% zouden vormen, maar nu komt er in één keer een stijging van 10%.

De sociale uitkeringen stijgen automatisch mee met het WML. Dit zijn uitkeringen zoals AOW, bijstand en de Wajong.
Naar verwachting zal de stijging in het WML op 1 januari 2023 worden doorgevoerd, maar deze datum is nog niet definitief. De wetswijziging moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer en moet na goedkeuring gepubliceerd worden in het Staatsblad of de Staatscourant.

Verplichte certificering van uitzendbureaus

Deze maatregel zagen we al aankomen, we hebben eerder al een artikel geschreven over de certificeringsplicht. De maatregel wordt genomen om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan.

Om een certificaat te ontvangen, moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Na certificering worden uitzendbureaus hier regelmatig op gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of uitzendkrachten worden uitbetaald en of de belastingaangifte op de juiste manier wordt gedaan. Daarnaast zijn er ook nog de volgende vereisten:

  • Een waarborgsom van €100.000,- betalen om te kunnen beginnen als uitzendpartij.
  • Uitzendbureaus moeten in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Tot slot moeten uitzenders goedgekeurde huisvesting bieden aan buitenlandse werknemers.

Het certificaat wordt eenmalig verstrekt. Mocht je het certificaat verliezen, mag je niet meer werken als uitzendbureau.
Voor deze maatregel is een wijziging nodig in de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ (Waadi). Naar verwachting wordt dit 1 januari 2025 ingevoerd. Ook hier moet de wetswijziging nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Minder loonheffingskorting voor werknemers

De hoeveelheid loonheffingskorting die je mag inhouden op het salaris van je werknemer verandert. Als het inkomen uit werk en woning (box 1) hoger is dan €21.317,- dan daalt de korting met 6,007%. Is het inkomen hoger is dan €69.398,- dan reken je geen heffingskorting meer.

Loonheffingen worden ingehouden op het brutosalaris van je werknemer. Het loon dat uiteindelijk overblijft is het nettoloon. Het ingehouden bedrag draag je vervolgens af naar de Belastingdienst. Nederlandse werknemers betalen op deze manier belasting en sociale premies over hun verdiende loon.

De loonheffingskorting mag alléén gebruikt worden als je de enige werkgever bent van de werknemer. Als hij of zij 2 of meer banen heeft, dan mag de werknemer zelf kiezen bij welke werkgever de loonheffingskorting wordt ingehouden. Dit kunnen zij aangeven bij een formulier dat ze bij aanvang van het dienstverband ontvangen.
Voor deze maatregel is ook nog niet bekend wanneer deze precies ingaat. Dat is wederom afhankelijk van de goedkeuring vanuit de Tweede en Eerste Kamer. BackOfficer houdt je op de hoogte van deze wijzigingen.

De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt beperkt

Als je als werkgever een werknemer in dienst haalt die vanuit een ander land hier komt werken, mag je bepaalde kosten vergoeden. De extra kosten die de werknemer maakt mag je tot 30% vergoeden volgens de Wet Normering Topinkomens.

Deze maatregel is en aanpassing op de huidige 30%-regeling waarmee je werknemer een onbelaste vergoeding kunt geven voor de extra kosten (extraterritoriale kosten). Voorbeelden van deze kosten zijn:

  • Prijsverschillen in beide landen waardoor levensonderhoud duurder is.
  • Niet-zakelijke telefoonkosten voor gesprekken met vrienden en familie (bellen naar buitenland).
  • Hotelkosten omdat de werknemer blijft wonen in zijn of haar land.
  • Cursuskosten voor de werknemer (en evt. gezin) om Nederlands te leren.
  • Kosten voor het opslaan van inboedel dat niet mee verhuist naar Nederland.

De wijziging zal naar verwachting per 1 januari 2024 ingaan. Ook hierbij de kanttekening dat de wijziging nog niet is goedgekeurd. Het is nog geen definitieve datum.

Dat waren de belangrijkste wijzigingen, die specifiek voor de flexbranche gelden. Het is wél belangrijk om ook de overige maatregelen door te nemen die voor mkb’ers en andere ondernemers in het algemeen gelden.

De bovenstaande wetswijzigingen en -voorstellen zullen in de loop van de komende kabinetsperiode verder vorm krijgen. Als er belangrijke updates zijn, houden wij je op de hoogte!

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’