Toch einde contract bij ziekte?

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het uitzendbeding bij ziekte. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt. Dit betekent dat de uitzendkracht geen recht heeft op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

 

De zaak ging over een uitzendkracht die zich ziek had gemeld na een arbeidsongeval bij de inlener. Op dat moment gold er in de cao voor uitzendkrachten een uitzendbeding bij ziekte. Het uitzendbureau beriep zich op het uitzendbeding en beëindigde daarmee automatisch de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht. De uitzendkracht was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Hij eiste doorbetaling van loon met als argument dat de cao-bepaling in strijd was met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte. De kantonrechter en het gerechtshof oordeelden dat het uitzendbeding bij ziekte in strijd was met de wet en daarom nietig was. Het uitzendbureau ging in cassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het uitzendbeding bij ziekte niet in strijd is met de wet. Het uitzendbeding kan ook in geval van ziekte leiden tot beëindiging van de uitzendovereenkomst. Dit is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte.

 

Het gedeelte van de cao-bepaling dat inhoudt dat de terbeschikkingstelling in geval van ziekmelding geacht wordt te zijn beëindigd op verzoek van de inlener is volgens de Hoge Raad wél in strijd met de wet. Dit wordt ook wel de ‘fictie’ genoemd. Na een ziekmelding van de uitzendkracht wordt de uitzendovereenkomst beëindigd alsof de inlener dat verzoek heeft gedaan. Dit mag niet meer. Een uitzendbureau mag een uitzendovereenkomst pas beëindigen na een expliciet verzoek van de inlener. Een inlener moet een daadwerkelijk verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doen.

De cao voor uitzendkrachten wijzigt op dit punt al per 1 juli 2023. In de nieuwe cao eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer van rechtswege als de uitzendkracht zich ziekmeldt. De uitzendovereenkomst eindigt pas op de afgesproken einddatum. Dat geldt ook voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2023. Het is daarom belangrijk om een einddatum op te nemen in de uitzendovereenkomst. De loondoorbetaling bij ziekte geldt namelijk voor twee jaar tot het moment van beter melden of tot het einde van de uitzendovereenkomst. Opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde inlener moeten voor ten minste vier weken worden aangegaan.

 

BackOfficer tot je dienst!

Zit je met vragen rondom het uitzendbeding bij ziekte? Wij helpen je graag verder!

Je kunt ons bellen op +31 (0)85 5803 873 of een mail sturen naar info@backofficer.nl.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’