Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Op 7 maart 2023 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet raakt de uitzendbranche. Het wetsvoorstel stelt namelijk regels aan het huisvesten van arbeidsmigranten. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Wetsvoorstel

Het gaat hier om een wetsvoorstel, dat betekent dat het nog niet ingaat. Het wetsvoorstel moet eerst nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer voordat het in werking treedt. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, treedt de wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Deze datum is, naast de beoordeling van de Eerste Kamer, nog onbekend maar zal waarschijnlijk nog wel even op zich laten wachten. Tot die tijd ben jij alvast op de hoogte van het voorlopige wetsvoorstel!

 

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Het Aanjaagteam heeft onder leiding van de Emile Roemer in 2020 aanbevelingen gedaan om de misstanden rondom arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. Uit het rapport komt bijvoorbeeld ook de aanbeveling voor een certificeringsstelsel voor uitzenders welke per 2025 zal worden ingevoerd. De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn aanleiding geweest voor dit wetsvoorstel. Een aantal aanbevelingen over de huisvesting van arbeidsmigranten is dan ook overgenomen in dit wetsvoorstel; het loskoppelen van de huur- en de arbeidsovereenkomst, het opstellen van een verhuurvergunningsstelsel voor verhuur aan arbeidsmigranten en de eis van een afzonderlijke afsluitbare verblijfsruimte per arbeidsmigrant of huishouden.

 

Basisnorm goed verhuurderschap

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal dingen. Ten eerste komt er een basisnorm voor goed verhuurderschap. Een verhuurder is verplicht zich aan deze algemene regels te houden. Hieronder vallen:

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie;
  • het niet in rekening brengen van een waarborgsom hoger dan tweemaal de huur;
  • het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst, losgekoppeld van de arbeidsovereenkomst;
  • het verstrekken van informatie aan de huurder, in de taal van voorkeur van de arbeidsmigrant of in de taal die de arbeidsmigrant begrijpt en waarin hij helder kan communiceren;
  • het verbod op dubbele bemiddelingskosten.

 

Loskoppelen huur- en arbeidsovereenkomst

Dit betekent dat de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst niet samen mogen worden afgesproken. De huurovereenkomst moet apart schriftelijk worden vastgelegd. Door het loskoppelen van de huur- en de arbeidsovereenkomst, eindigt de huurovereenkomst niet meer automatisch wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De arbeidsmigrant is daardoor minder afhankelijk van zijn werkgever als het gaat om zijn huisvesting.

 

Informatieverstrekkingsplicht

De verhuurder moet bijvoorbeeld de volgende informatie verstrekken: de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente en de contactgegevens van een contactpunt bij vragen of problemen ten aanzien van zijn of haar huisvesting.

 

Verhuurvergunning verhuur aan arbeidsmigranten

Ten tweede regelt het wetsvoorstel een verhuurvergunning speciaal voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Dit is een persoonsgebonden vergunning. De vergunning heb je pas nodig als een gemeente een verbod instelt voor de specifieke verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten zonder verhuurvergunning. De vergunning kan (deels) worden geweigerd of worden ingetrokken. De gemeente toetst de verhuurder en de aanvullende voorwaarden voor het verlenen van de vergunning. De gemeente kan aanvullend eisen dat de verhuurder voor het verlenen van de vergunning moet aantonen hoe hij precies de basisnorm naleeft.

De gemeente kan ook aanvullend de eis stellen dat iedere arbeidsmigrant of ieder huishouden een afzonderlijke afsluitbare slaapkamer krijgt. Dit is een belangrijke voorwaarde. Deze voorwaarde gaat namelijk gelijk in na inwerkingtreding van de wet voor nieuwe locaties en na 3 jaar na de inwerkingtreding van de wet voor locaties die al bestaan. De bestaande locaties moeten dus verbouwd worden zodat zij kunnen voldoen aan de nieuwe wet. Door deze verbouwing zullen de bestaande locaties tijdelijk dicht moeten. Hierdoor hebben talloze arbeidsmigranten tijdelijk geen huisvesting meer. Dat is problematisch zeker omdat er al een tekort aan huisvesting is, zo vindt ook de ABU.

 

Meldpunt gemeente

Tot slot zijn gemeenten na het inwerking treden van dit wetsvoorstel verplicht om een meldpunt in te stellen. Dit meldpunt moet laagdrempelig zijn zodat huurders anoniem en kosteloos melding kunnen maken van ongewenst verhuurgedrag. Bijvoorbeeld als de verhuurder een algemene regel van de basisnorm overtreedt. De gemeente kan op basis van de melding overgaan tot handhaving of de huurder verwijzen naar de juiste instantie.

 

BackOfficer tot je dienst!

Wil jij de bemiddeling van je arbeidsmigranten volledig uit handen geven? BackOfficer heeft veel kennis en ervaring rondom de ET regeling, we helpen je hier graag mee verder! Plan een adviesgesprek in, dan kijken we hoe we jou tot dienst kunnen staan.

Heb je een praktische vraag over dit onderwerp? Neem dan snel contact met ons op, mail naar info@backofficer.nl of bel ons op +31 (0)85 0761410.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’