Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag juli 2023 (WML)

+ Wet invoering minimumuurloon per 2024!

 

Het wettelijk minimumloon, iedereen kent het wel. Het wettelijk minimumloon is het minimale bedrag dat een werkgever verplicht is aan een werknemer te betalen aan loon. Het is een vorm van inkomensbescherming. Het moet werknemers een redelijk inkomen garanderen voor de arbeid die zij leveren. Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast zodat de welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komt in de inkomens van werknemers. Aanpassing vindt altijd plaats in januari en in juli. In dit artikel staat het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf 1 juli 2023 zodat je alle cijfers bij de hand hebt! Ook wordt er kort stilgestaan bij het wetsvoorstel ‘Wet invoering minimumuurloon’.

 

Het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 juli 2023:

€ 1.995 per maand;

€ 460,40 per week;

€ 90,08 per dag.

 

Wet invoering minimumuurloon

Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de WML nog niet. Vanaf 2024 komt er wel een wettelijk minimumuurloon. Het uurloon is dan voor iedereen hetzelfde, ondanks de lengte van de werkweek. Nu heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nog een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Het minimum dagloon en weekloon vervallen bij het ingaan van de wet. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De nieuwe wet gaat in na publicatie ervan in het Staatsblad.

 

Minimumloon

De bedragen van de WML gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin gewerkt wordt en de mogelijke cao-afspraken die voor de betreffende sector gelden. In de cao staat hoelang een normale werkweek duurt.

 

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen:

 

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

 

De bovenstaande bedragen gelden ook voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 en vanaf 21 jaar. Voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst van 18 tot en met 20 jaar geldt het volgende wettelijk minimumloon:

 

Leeftijd Per maand Per week Per dag
20 jaar (BBL) € 1226,95 € 283,15 € 56,63
19 jaar (BBL) € 1047,40 € 241,70 € 48,34
18 jaar (BBL) € 907,75 € 209,50 € 41,90

 

Minimumuurlonen

De WML kent nog geen minimumuurlonen. De overheid publiceert daarom de uurlonen maar daar kan je geen rechten aan ontlenen. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dien je er zelf zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

 

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur per week. Deze bedragen zijn naar boven afgerond om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

 

Minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

 

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

 

Minimumloon per uur per 1 juli 2023 voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

 

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
20 jaar (BBL) € 7,87 € 7,46 € 7,08
19 jaar (BBL) € 6,72 € 6,37 € 6,05
18 jaar (BBL) € 5,82 € 5,52 € 5,24

 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/of geen of te weinig vakantiebijslag betaalt, dan riskeer je als werkgever een boete. De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de WML.

 

BackOfficer tot je dienst!

Heb je nog aanvullende vragen over het WML? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Door de vele wijzigingen die in juli plaatsvinden, gaan we bij BackOfficer onze werkwijze aanpassen. Weten wat dit voor jou kan betekenen? Je leest het in ons blog ‘wijzigingen per 1 juli bij BackOfficer!‘.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’