Wijzigingen per 1 juli bij BackOfficer!

Vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving en de Cao voor Uitzendkrachten, voert BackOfficer een aantal wijzigingen door in haar werkwijzen. Hieronder lees je per wanneer welke wijziging precies in gaat en wat dit voor jou betekent!

 

Transitievergoeding per 1 april

De uitzendkracht kan, bij het niet uitbetalen van de transitievergoeding, gedurende 12 maanden na het eindigen van de uitzendovereenkomst een verzoek tot betaling bij de rechtbank indienen (dit was voorheen 3 maanden). De transitievergoeding is niet meegenomen in de kostprijs en wordt daardoor doorberekend aan de intermediair.

 

Wachtdagen per 1 juli 

Vanaf 1 juli geldt er 1 wachtdag bij alle fases. Er is geen wachtdag compensatie meer.

 

Wachttijd StiPP per 1 juli

Momenteel start de uitzendkracht met pensioen opbouwen nadat hij acht weken in dienst is. Per 1 juli vervalt de wachttijd helemaal. De uitzendkracht bouwt vanaf zijn eerste werkdag direct pensioen op.

 

Duur uitzendovereenkomsten

Per direct zijn onze uitzendovereenkomsten aangepast naar een weekcontract, die automatisch verlengd wordt met 4 weken.

 

Ziekte en uitzendbeding tot juli

De uitspraak van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat het uitzendbeding bij ziekte alleen nog kan worden ingeroepen na een daadwerkelijk verzoek door de inlener tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. De inlener moet duidelijk schriftelijk aangeven dat zij de opdracht wensen te beëindigen. Als de inlener dit verzoek doet, wordt de uitzendkracht direct uit dienst gemeld. Als de inlener dit verzoek niet doet, zal de uitzendovereenkomst niet direct eindigen. Bij BackOfficer zal hier nog een apart proces voor ingericht worden.

Ziekte en uitzendbeding per 1 juli

Vanaf 1 juli 2023 kan het uitzendbeding niet meer ingeroepen worden tijdens ziekte van de uitzendkracht. De uitzendkracht heeft vanaf 1 juli recht op loondoorbetaling van maximaal 2 jaar tot het moment van beter melden óf tot het einde van de uitzendovereenkomst. Na het verstrijken van de 4 weken (einddatum contract) kan de medewerker ziek uit dienst. De inlener moet duidelijk schriftelijk aangeven dat zij de opdracht wensen te beëindigen waardoor de uitzendovereenkomst niet wordt verlengd.

 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’