Wet Toekomst Pensioenen: dit verandert er voor uitzenders

Er staan veel veranderingen te wachten in de uitzendbranche. In juli gaat het allemaal gebeuren, zo ook de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. In dit blog vertellen we wat je kunt verwachten vanuit de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Eerder hebben we al in ons blog met de veranderingen per juli 2023 iets laten weten van een verandering rondom de pensioenen. De ABU publiceerde eerder deze maand ook al een artikel over de veranderingen in de pensioenen en de gevolgen voor de branche.

 

Een nieuw pensioenstelsel

Dát er een nieuw pensioenstelsel kwam, was al wat langer duidelijk. De Tweede Kamer stemde eind vorig jaar in met het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Op 30 mei heeft ook de Eerste Kamer ingestemd.

Het nieuwe pensioenstelsel treedt al per 1 juli 2023 in werking. Alle pensioenregelingen in Nederland gaan over op premieregelingen. Hierbij staat de uitkering niet voorop, maar de beschikbaar te stellen premie. In de uitzendbranche wordt de premieregeling wel al toegepast.

Flinke gevolgen voor de uitzendbranche

Het nieuwe pensioenstelsel heeft een flinke impact op de uitzendbranche. In eerste instantie zou het wetsvoorstel niet zo veel veranderingen met met zich meebrengen, maar door wijzigingen van de PvdA en GroenLinks werd dat anders.

Wij lichten de twee  belangrijkste punten toe, waar je op korte termijn zeker rekening mee moet houden!

 

Wachttijd vervalt

Met de ingang van de WTP vervallen de wachttijden in pensioenregelingen. Momenteel geldt er in de uitzendbranche een wachttijd in de StiPP-pensioenregeling. Voorheen was de wachttijd 26 gewerkte weken, maar die is in januari 2022 al eens verlaagd naar 8 gewerkte weken. Dit was in lijn met het SER-MLT-advies en eerder advies van de Stichting van de Arbeid over de aanpak van werknemers die geen pensioen opbouwen. Toen ook wel ‘witte vlekken genoemd’.

De WTP zorgt voor verdere verlaging van de wachttijd, naar 0 weken. Dat wil zeggen dat een uitzendkracht bij indiensttreding direct pensioen opbouwt. Voor jou als uitzender moet je er dus voor zorgen dat de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag al is aangemeld bij StiPP.

Deze regel geldt ook al vanaf 1 juli 2023. De ABU heeft eerder al gepleit voor uitstel bij de Eerste Kamer, maar hier is niks mee gedaan. Het is dus ontzettend belangrijk dat dit snel wordt geïmplementeerd en tijdig in het salarissysteem wordt doorgevoerd. Daarnaast moeten werkgevers ook tijdig de wijzigingen communiceren naar medewerkers.

 

Toetredingsleeftijd verlaagd

De tweede belangrijke wijziging is dat de WTP de toetredingsleeftijd voor het pensioenstelsel verlaagd. Uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst kunnen nu vanaf hun 18e jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling van StiPP. Voorheen was dit pas vanaf 21 jaar. Deze regel heeft een latere ingangsdatum, namelijk 1 januari 2024.

Wekentelling Basisregeling

Wat ook per 1 juli 2023 ingaat, is de Wekentelling Basisregeling. Het tellen van de weken in de Basisregeling gaat vanaf vanaf 21 jaar beginnen. Momenteel wordt dit al vóór 21 jaar geteld.

Per 1 juli 2023 tellen de weken van vóór de leeftijd van 21 niet meer mee. De uitzendkracht start op dat moment dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. De telling van de gewerkte weken begint ook op dat moment. Na 52 gewerkte weken bouwt de uitzendkracht pensioen op in de Plusregeling.

 

BackOfficer houdt je up-to-date!

De vakbonden, NBBU en ABU zijn al geruime tijd in overleg over de StiPP pensioenregeling. Hierbij wordt gepraat over belangrijke aanpassingen rondom de WTP. BackOfficer is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heb je nog vragen rondom dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je graag verder!

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’