Wet Arbeid in Balans | WAB

Wet Arbeid in Balans | WAB

Op dinsdag 28 mei 2019 is de Eerste kamer akkoord gegaan met de Wet Arbeidsmarkt in balans (vanaf heden te noemen WAB). De WAB gaat in per 1 januari 2020. De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 ingevoerd. Waarom dan nu alweer een nieuwe wet? Het doel van de...