AVG AVG en nog eens AVG!

AVG AVG en nog eens AVG!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Hiermee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. De AVG bevat ten opzichte van de Wbp voor ondernemingen extra verplichtingen. Bovendien zijn de maximale boetes...
Wat nou Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Wat nou Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) – de hoofdlijnen De Wet aanpak schijnconstructies is vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. De wet beschermt onder andere arbeidsmigranten tegen onderbetalingen en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. In...
CAO

CAO

De CAO voor Uitzendkrachten 2017 – 2019 is vanaf 1 september 2019 niet algemeen verbindend verklaard. ABU-leden kunnen gebruik blijven maken van de ABU-CAO, waarbij ze op basis van het lidmaatschap aan de cao gebonden zijn. Nieuwe cao per 30 december 2019 Alle...